GSV

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) legt vast hoe moet worden gebouwd. De GSV regelt de materiële bouwoperaties, met uitzondering van de bestemming en de ligging. Ze bepaalt in verschillende titels voorschriften voor het bouwvolume, de bouwhoogte en de inplanting van gebouwen, de aanleg van parkeerplaatsen, de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) enz.