RS

Richtschema

Het Richtschema kondigt de grote tendensen aan voor de aanleg of de heraanleg van de strategische gebieden van gewestelijk belang: GGB's (gebieden van gewestelijk belang, vastgelegd door het GBP), hefboomgebieden (bepaald door GewOP), PGB's (perimeters van gewestelijk belang).

Aangezien het richtschema geen verordenende kracht heeft, vervangt het niet de bestaande instrumenten zoals de BBP's. Voorafgaand aan de andere plannen van aanleg biedt het een globale visie en bepaalt het een operationeel actiekader (voornaamste interventieopties en vereiste middelen).